První v biofarmaceutice
Lamberto Andreotti, Chief Executive Officer
Lamberto Andreotti
Chairman, Board of Directors,
Bristol-Myers Squibb

Bristol-Myers Squibb je globální biofarmaceutická společnost oddaná svému poslání objevovat, vyvíjet a přinášet moderní léky, které pomáhají pacientům vítězit nad závažnými nemocemi.

Naše léky pomáhají miliónům lidí po celém světě v boji proti nemocem jako rakovina, kardiovaskulární onemocnění, žloutenka typu B, HIV/AIDS, revmatická artritida a psychiatrické poruchy.

Biofarmaceutická strategie ve společnosti Bristol-Myers Squibb jedinečně kombinuje dosah a zdroje velké farmaceutické společnosti s podnikatelským duchem a agilitou úspěšné biotechnologické společnosti. Touto strategií se zaměřujeme na potřeby svých zákazníků, přičemž maximální prioritu dáváme urychlení rozvoje dodavatelských sítí, dosahování růstu prodejů a dalšímu snižování nákladů.

Tato strategie se osvědčuje. Naše celková návratnost pro akcionáře, včetně dividend, patří v posledních letech k nejlepším v odvětví. Naše výsledky překonaly většinu velkých farmaceutických společností, diverzifikovaných společností i čistě biotechnologických společností. Naše společnost, která respektuje dlouholetý závazek přinášet hodnotu svým akcionářům, jim vyplácí dividendy již více než 300 čtvrtletí v řadě.

V uplynulých 10 letech jsme přinesli pacientům 14 nových léků.

Naše organizace výzkumu a vývoje je považována za jednu z nejproduktivnějších v oboru. Naše interní kapacity dále rozvíjíme v projektu „Šňůra perel“, který je strategií nových aliancí, partnerství a akvizic. Celý náš „Soubor perel“ zahrnuje mnohé z našich hlavních oblastí nemocí, včetně rakoviny, kardiovaskulárních onemocnění, imunologie, neurologie a virologie.

Plnění našeho poslání znamená, že pracujeme na tom, abychom pacientům zajistili přístup ke zdravotní péči. Tohoto cíle se snažíme dosahovat spoluprací veřejného a soukromého sektoru v partnerských projektech jako ZAJISTIT BUDOUCNOST – SECURE THE FUTURE, což je náš průkopnický program v hodnotě 150 milionů dolarů na pomoc v boji s HIV/AIDS v Africe. Dále v programech pomoci pacientům poskytujeme léky zdarma pacientům v USA v prokazatelně tíživé finanční situaci.

Pro úspěšné plnění naší biofarmaceutické strategie jsou životně důležité inovace. Tyto inovace jsou posilovány rozmanitou odborností našich zaměstnanců a zahrnují naší kulturu. Společnost Bristol-Myers Squibb je každoročně oceňovaná jako jedna z nejlepších z hlediska zaměstnávání žen na vedoucích pozicích a pracujících matek. Zároveň již čtyři roky v řadě dosahujeme vynikajícího výsledku v Indexu rovnosti ve firmách „Nadace pro kampaň za lidská práva“.

Jedním z našich klíčových závazků je i zachování přírodních zdrojů. Na ,moha našich pracovištích po celém světě naše společnost zařazuje komplexní řízení spotřeby energií, kontrolu znečištění a další opatření ke snížení dopadu na životní prostředí. Společnost Bristol-Myers Squibb patří mezi přední společnosti, které se řídí politikou trvale udržitelného rozvoje.

A na závěr, náš úspěch jako přední biofarmaceutické společnosti je měřen i tím, jak měníme život pacientů.

Lamberto Andreotti
Chairman, Board of Directors Bristol-Myers Squibb

 
 

Klíčová fakta

O společnosti Bristol-Myers Squibb, našem vedení, podnikání a produktech