Vedení

Jako biofarmaceutická jednička Bristol-Myers Squibb jedinečně kombinuje dosah a zdroje velké farmaceutické společnosti s podnikatelským duchem a agilitou moderní biotechnologie. Hlavní principy a hodnoty, obsažené v naší obchodní strategii, jsou vyjádřeny v našem poslání “objevovat, vyvíjet a dodávat moderní léky, které pomáhají pacientům zvítězit nad závažnými nemocemi”. Ve společnosti Bristol-Myers Squibb se zavazujeme splnit své závazky vůči svým pacientům a zákazníkům, zaměstnancům, našim komunitám na celém světě, našim akcionářům a našemu životnímu prostředí.

Nakonec bude náš úspěch měřen jedinou věcí: jak dokážeme změnit životy pacientů.

Tým nejvyššího vedení

Správní rada