Poselství generálního ředitele o odpovědnosti
Lamberto Andreotti Generální ředitel
Lamberto Andreotti
Generální ředitel

Ve společnosti Bristol-Myers Squibb se zaměřujeme na své Poslání objevovat, vyvíjet a dodávat moderní léky, které pomáhají pacientům zvítězit nad závažnými nemocemi. Kromě toho stojíme za svým závazkem ekonomické, sociální a environmentální udržitelnosti.

Integrita je základem, na němž stavíme. Jako vedoucí firma v biofarmaceutice bereme svou odpovědnost vážně a vždy se snažíme udělat správnou věc ve prospěch pacientů, kterým sloužíme na celém světě, naší společnosti, zaměstnanců, akcionářů a našich komunit.

Víme, že pacienti na celém světě velice často čelí nerovnostem a překážkám ve zdravotní péči. Někteří obyvatelé ze sociálně slabších skupin, rasové a etnické menšiny a marginalizovaní lidé – mají horší zdravotní podmínky ve srovnání s ostatními. Prostřednictvím Nadace Bristol-Myers Squibb se snažíme přemostit propady ve zdravotní péči v boji s HIV/AIDS v Africe, hepatitidou v Asii, vážnými duševními nemocemi v USA a rakovinou ve střední a východní Evropě. Nedávno jsme spustili projekt „TOGETHER ON DIABETES®“ (SPOLU PROTI DIABETU), největší korporátní iniciativu v USA v boji proti diabetu 2. typu.

Modelem pro podobné programy je průkopnická iniciativa Bristol-Myers Squibb „SECURE THE FUTURE®“ (ZAJISTIT BUDOUCNOST). Tento program v hodnotě 150 milionů dolarů financoval přes 240 projektů, nyní podporuje programy ve dvaceti afrických zemích a spojuje klinickou zdravotní péči s domácí zdravotnickou výchovou a podpůrnou péčí.

Prostřednictvím Nadace Bristol-Myers Squibb na pomoc pacientům poskytujeme zdarma léky pacientům v USA v tíživé finanční situaci, kteří nemají žádné zdravotní pojištění a nejsou zahrnuti do plánu předepisovaných léků v Medicaid ani v jiném federálním, státním nebo místním zdravotnickém programu. Kromě toho Nadace Bristol-Myers Squibb poskytla finanční podporu mezinárodním charitativním partnerům, abychom pomohli umožnit včasnou humanitární pomoc při náhlých přírodních pohromách. Nadace také použila své zdroje a vztahy s partnerskými organizacemi k navýšení zdrojů pro zdravotní péči v rozvojových zemích.

Bristol-Myers Squibb se snaží být dobrým partnerem a podporuje komunity, kde žijeme a podnikáme. Zejména se zajímáme o pomoc při řešení neuspokojených potřeb v komunitě prostřednictvím neziskových partnerů. Zlepšujeme vědecké vzdělávání a zapojení studentů v místních školách a pomáháme lidem v nouzi filantropií a prací dobrovolníků.

Jedním z našich klíčových závazků je zachování přírodních zdrojů. Naše iniciativa „Cíle udržitelnosti 2010“, zahájená v roce 2000, znamenala významný pokrok ve snížení dopadu činnosti Bristol-Myers Squibb na životní prostředí na celém světě. Od té doby společnost dosáhla a překročila většinu svých cílů včetně čtyřicetiprocentní úspory energie ve vztahu k prodejům. Jsem hrdý zejména na certifikát LEED rady Green Building Council za naše nejmodernější biologické výrobní kapacity v Devens, Massachusetts. Protože Bristol-Myers Squibb je společnost zaměřená do budoucnosti, naše další cíle udržitelnosti (do roku 2015) zpevňují náš závazek udržitelné, etické a legální praxe globálního obchodu. Máme dlouhou historii zveřejňovaného hospodaření, což zvyšuje transparentnost a posiluje důvěru veřejnosti. Od doby, kdy jsme pomáhali zavádět první směrnice Globální iniciativy reportingu, používáme tyto aktualizace k vedení našeho externího reportingu na webovém portálu bms.com. Zvu vás, abyste porovnali naše pokroky s našimi závazky.

Základem našeho úspěchu jsou zaměstnanci. Ve společnosti Bristol-Myers Squibb podporujeme rozmanitou pracovní sílu a její kulturu; jsme si vědomi, že síla přichází s rozmanitostí. Takovou kulturu pomáhají vytvořit Zdrojové skupiny zaměstnanců a příležitosti rozvoje zaměstnanců. Bristol-Myers Squibb získává rok za rokem uznání jako jedna z nejlepších společností pro ženy ve vedoucích postaveních a pracující rodiče. Jsme uznáváni také podle Indexu korporátní rovnosti nadace Kampaň za lidská práva.

Nároky globální zdravotní péče jsou znepokojující. Jsme si vědomi toho, že jako poskytovatelé moderních léků musíme v případě pacientů v nouzi spolupracovat s vládami, pojišťovnami, pacienty, poskytovateli zdravotní péče a dalšími zainteresovanými osobami, abychom dospěli k funkčnímu a udržitelnému řešení. A to děláme v rámci našeho poslání pomáhat pacientům zvítězit.

Lamberto Andreotti